Wednesday, 30 November 2011

Mari Mengira Nombor

Belajar mengira nombor 1 hingga 10 menggunakan animasi dan lagu. Cara ini dapat memudahkan murid mengingat nombor dengan lebih cepat. Murid lebih seronok apabila dapat belajar sambil menyanyi.

No comments:

Post a Comment