Wednesday, 30 November 2011

Set Induksi penambahan

Video ini sesuai dijadikan sebagai set induksi bagi memperkenalkan tajuk penambahan. Ianya sangat menarik dan boleh menarik tumpuan dan perhatian murid-murid.

Menyanyi sambil ingat formula matematik

Cara mengingat formula matematik dengan mudah ialah melalui nyanyian.

Murid-murid di dapati lebih mudah mengingati sesuatu dengan menyanyi. so tak salah kalau kita ubahkan lirik lagu dan dimasukkan formula-formula matematik. Ianya bertujuan untuk memudahkan murid mengingati formula tersebut di samping dapat menarik minat murid.

Mari Mengira Nombor

Belajar mengira nombor 1 hingga 10 menggunakan animasi dan lagu. Cara ini dapat memudahkan murid mengingat nombor dengan lebih cepat. Murid lebih seronok apabila dapat belajar sambil menyanyi.

Perubahan sukatan matematik tahun 2 dan 4

Seperti yang kita maklum, matematik tahun 2 dan 4 telah bertukar daripada Bahasa Inggeris kepada Bahasa Malaysia. So, saya belum perolehi lagi huraian sukatannya.
sukatan pelajaran matematik tahun6
sukatan pelajaran matematik tahun 3


Tuesday, 29 November 2011

huraian sukatan pelajaran matematik tahun 5

timbangan berat

* 2 unit piawai yang digunakan dalam melakukan timbangan berat ialah :

1) kilogram (kg)

2) gram (g)

* Timbangan berat digunakan untuk menimbang jisim sesuatu yang berbentuk pepejal seperti gula, garam, tepung, kotak dan sebagainya.

* Berat seseorang juga ditimbang menggunakan unit ini.